Мэдээ, мэдээлэл

ЖДҮ эрхлэгчээр хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

ЖДҮ эрхлэгчээр хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль болон Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчийг төрөөс дэмжих бодлого, чиглэлийн дагуу хэрэгжиж б...

#9 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ

#9 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ

  Гэрээг бичгээр хийх нь тодорхой хэмжээний зардал гардаг ч энэ нь ирээдүйд учир ч болох төөрөгдөл, зардал, хохирлыг багасгах эерэг нөлө...